Ugrás a tartalomra
címlap_kgy

Tisztújító közgyűlés olimpiai baráti körünknél

Olimpiai Egyesületünk 2020. február 21-én tartotta tisztújító közgyűlését. A 68 egyesületi tag közül 45 fő jelent meg, ami nagyon jó részvételi aránynak számít. Horváth Vilmos egyesületi elnök köszöntötte a közgyűlés résztvevőit, majd a jelenlévők rögtön el is fogadták a napirendet.

A közgyűlés a Csejthey Lajos- és Rajczy Imre-díjak átadásával vette kezdetét, Horváth Vilmos ismertette az elnökség döntését a díjak odaítéléséről. A Csejthey Lajos-díjat Jenei Ferenc kapta, aki nem csak 2019-ben, de már évek óta önzetlenül segíti az egyesület munkáját. A Rajczy Imre-díjat dr. Puskás Tivadar, Szombathely MJV 2019 őszén leköszönő polgármestere, egykori MOB-tag érdemelte ki. Horváth Vilmos méltatta a friss díjazott érdemeit, kiemelte, hogy kilenc éves regnálása idején mint erkölcsileg, mint anyagilag is támogatta az egyesület tevékenységét, annak rendezvényein – amikor időbeosztása engedte – részt is vett. Dr. Puskás Tivadar megköszönte az egyesület elnökségének, hogy a díj odaítélésénél rá gondoltak. Felidézte korábbi élményeit, amikor ő is együtt emlékezett dr. Rajczy Imrére a vívó olimpiai bajnok Szily János utcai emléktáblájánál. Végül gratulált az egyesület eddigi munkájához és további eredményes működést kívánt az olimpiai eszme ápolása területén. Zárásként Gál László alelnök olvasta fel Rajczy Katalin, dr. Rajczy Imre lánya Argentínából küldött  üzenetét, melyben gratulált és jókívánságait fejezte ki a díjazottnak. 2019-ben szombathelyi látogatásuk alkalmával személyesen is meggyőződtek Szombathely fejlődéséről, mely polgármester úr érdeme is.

A szakmai beszámolóhoz kapcsolódóan a közgyűlés résztvevői megtekintették Cseh Géza és Gál László képes filmösszeállítását a 2019-ben megvalósított programokról, majd a 2019-ben elhunyt két egyesületi tagra, Varga Istvánra és dr. Havasi Tiborra emlékeztek egyperces néma tiszteletadással. Ezt követően Horváth Vilmos egyesületi elnök szóbeli kiegészítést fűzött a filmösszeállításhoz, illetve a meghívóval együtt írásban kiküldött beszámolóhoz. Gál László alelnök részletesen beszámolt a 2019. évben történt pénzügyi mozgásokról, bevételekről és kiadásokról. Mint a szakmai, mint a pénzügyi beszámolót a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

A következő napirendi pont az egyesület új tisztségviselőinek megválasztása volt. Dr. Holler Péter a választás levezető elnöke ismertette a szavazás menetét. A választás előtt Horváth Vilmos elnök bejelentette, hogy lemond tisztségéről és a továbbiakban nem indul az elnökválasztáson. Megköszönte a tagságnak, hogy 1996. december 16 óta betölthette ezt a funkciót. Az egyesület tevékenységét továbbra is szívügyének tekinti és támogatja. Három szóval jellemezte az elmúlt több mint két évtizedet: büszkeség, megtiszteltetés és barátság.

Az egyesület új tisztségviselőire – miután két jelölt tisztelettel megköszönte a jelölést, de azt nem fogadta el – éppen annyi jelölés érkezett, mint amennyi szükséges, azaz kilenc. Így lehetőség nyílt arra, hogy a közgyűlés az elnökség tagjait nyílt szavazással válassza meg. A közgyűlés megválasztotta 4 év időtartamra az egyesület elnökének Gál Lászlót, alelnökének Mittli Ödönt, titkárának dr. Tóthné Pászli Erzsébetet, az elnökség tagjainak Békefi Miklóst, Halmosi Zoltánt, dr. Hencsei Pált, Dr. Hollerné Mecséri Annamáriát, Kerényi Jánost és Mecsériné Doktor Rozáliá

A következő percek is sok érdekességgel szolgáltak, az „ötletbörze” során a közgyűlés tagjai javaslatokat tehettek a 2020. évi programokra. Íme egy csokorra való javaslat: Részvétel a Magyar Olimpiai Akadémia vándorgyűlésein, a Németh Pál Emléknap és Halmay úszókupa ismételt megrendezése. Az olimpiákon sikeres klubok bemutatkozó sorozatának folytatásaként a Vasas SC bemutatkozása. Megemlékezések Halmay Zoltánról Budapesten és Magasfalun. Nemzetközi Sportkonferencia megrendezése az ŐrvidékHázban. A Halmay Családi Nap megtartása harmadik alkalommal. Augusztus 5-én, szerda reggel 8 órakor a kalapácsvetés döntőjének közös megtekintése. Szurkolói klub működtetése az olimpia ideje alatt. Olimpiai TOTÓ online játék szervezése. Kirándulás olimpiai helyszínekre, elsősorban Ausztriába, valamint Németországba és Olaszországba. A végleges programot – a közgyűlés felhatalmazása alapján – az elnökség fogja összeállítani.

A szombathelyi olimpiai baráti kör kiváló kapcsolatot ápolt Wichmann Tamással, a február 12-én elhunyt remek sportolóval, aki Körmenden az egyesület vendége is volt egy emlékezetes esten. Gál László a rendezvény képeinek felidézésével és egy filmbejátszással emlékezett meg Wichmann Tamásról.

A közgyűlés végén Horváth Vilmos átadta a jelenlévő tagoknak az új tagsági kártyákat, melyeket NEA pályázat segítségével valósítottak meg, majd köszöntötte a kerek születésnapos tagtársakat, akik az elmúlt évi közgyűlés óta töltötték be az adott életévüket.

Az egyesület diplomáját kapta: a 85 éves Homonnay Ferenc, a 80 éves Bokor István, dr. Hencsei Pál és Németh László József, a 75 éves Marton János, a 70 éves Simonyi Ferenc és Tóth Győző, valamint a 60 éves Hatos Ferenc, Mecséri Csaba és Szendi János.

A közgyűlést megelőző napokban négy fővel bővült az egyesület taglétszáma. Visszatérő tagként csatlakozott az olimpiai baráti körhöz Kárándyné Bódis Gyöngyi, valamint új tagként Radányi Edit, Mikics István és Tóth Ferenc. Ők mindannyian már a korábbi években is számtalan egyesületi programon részt vettek.

A közgyűlés pezsgős koccintással zárult.

Kerényi János és Szakály Ferenc közgyűlésen készült képei itt megtekinthetők.

Videó archívum

25 éve az olimpiai eszme szolgálatában

Az Aranycsapat elfeledett legendái

Pars Krisztián olimpiai bajnok

Szarka Zoltán portré